CMS

Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring Groningen

Beste bezoeker, welkom op deze site!
We hopen hiermee bij te mogen dragen aan meer respect voor de natuur en een betere gezondheid voor de mens.

Betreffende de informatie op deze site: wij beroepen ons op het recht op vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in Hoofdstuk 1, artikel 7 van de Nederlandse grondwet.

Kruiden

Alle kruiden
Haver

Haver (Latijn: Avena Sativ)

Omschrijving:
Ik heb goede ervaring met de haver in de vorm van pap bij aambeien.

Ervaringen bij haver

Er zijn nog geen ervaringen bij dit onderwerp. Heb jij wel een ervaring met dit onderwerp? Druk op de knop hieronder en vul een ervaring in.

Plaats een ervaring

Ervaringen

Hieronder staan de laatste ervaringen.

Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring

Informatie over de stichting

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring Groningen.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Doel

1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen en vergroten van liefde en respect voor de natuur om ons heen;
b. het verzamelen, documenteren en verspreiden van kennis omtrent het effect van geneeskrachtige en eetbare kruiden op lichaam, ziel en geest vanuit persoonlijke ervaring;
c. het geven van voorlichting over geneeskrachtige en eetbare kruiden aan kinderen, jongeren en volwassenen;
d. het laten ervaren van allerlei aspecten van kruiden en de natuur in het algemeen; voor kinderen jongeren en volwassenen;
e. het adviseren van (para)medici omtrent de toepassing van geneeskrachtige kruiden;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. een databank op te zetten met beschrijvingen van ervaringen van de werking van geneeskrachtige en eetbare kruiden op lichaam, ziel en geest;
b. het ontwikkelen van lesmateriaal voor kinderen en volwassenen met als thema allerlei aspecten van geneeskrachtige en eetbare planten;
c. het verspreiden van kennis omtrent eetbare en geneeskrachtige kruiden door middel van:
- lezingen, workshops en cursussen;
- uitwisseling met ervaringsdeskundigen;
- het schrijven van brochures of boeken;
- het bijhouden van een website of andere social media websites.

Heb je een kruid gebruikt om een bepaalde klacht te behandelen en wil je het resultaat met ons delen? Laat dan een berichtje achter waarin je kort uitlegt welk kruid je hebt gebruikt, hoe je het hebt toegepast, hoe lang en hoe vaak je dit hebt gedaan en hoe het je is bevallen. Mogelijk worden jouw ervaringen binnenkort ook op de website gepresenteerd. Klik hier voor het invoeren van een kruid of ervaring

PROJECTPLAN WORKSHOPSERIE KRUIDJE ROER ME 2015

1. Aanleiding
Initiatiefnemers B. Kievit en S. Nieboer houden zich al vele jaren bezig met het doorgeven van traditionele kennis en ervaring over de krachten van de natuur. De kennis over en het gebruik van kruiden hebben een lange geschiedenis en wordt veelal via overlevering doorgegeven. Het toepassen van inheemse planten past binnen het beleid van duurzaamheid; de natuur vormt een onuitputtelijke bron van voeding en geneeskracht en het gebruik van lokale producten verkleint de ecologische voetafdruk van consumenten. Er is sprake van een duidelijke kentering in de visie van het merendeel van de mensen op de natuur; veelal wordt deze als bijzaak weggezet en met weinig respect bejegend. Ook kinderen groeien op in deze visie en kennen niet meer het belang van de natuur voor het behoud van biodiversiteit en gezondheid. De nadelige gevolgen zijn groot terwijl nog vele generaties van deze aarde moeten leven. Onze ervaring is dat kinderen met veel plezier en respect met dingen uit de natuur bezig gaan, als ze maar weten hoe. Deze workshops prikkelen hun natuurlijke nieuwsgierigheid. Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring wil mensen meer bewust maken van het belang van bomen en planten en de krachten die zij herbergen. De werkgroep Kruidje Roer Me richt zich speciaal op kinderen en jongeren.

2. Doelstelling
Het levend houden van traditionele kennis over het gebruik van kruiden door kinderen (en later ook volwassenen) zelf ervaring op te laten doen met het werken met kruiden. Uitgangspunten zijn traditioneel gebruik van kruiden en samenhangende gewoontes en veelal worden inheemse planten toegepast die de kinderen dagelijks om zich heen zien. Vergroten van het respect voor de natuur bij kinderen en volwassenen door het verspreiden van praktische kennis omtrent de toepassing van de krachten van planten en bomen ter bevordering van de gezondheid Stimuleren tot zelfredzaamheid van kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus via interactieve bijeenkomsten passend bij hun ontwikkelingsniveau, door het vergroten van hun kennis over de natuur om hun heen en door ze praktische toepassingen te leren.

3. Resultaten
Resultaten op korte termijn:
Deelnemende kinderen en jongeren kunnen zelfstandig een aantal kruiden in het wild vinden en verwerken, bijvoorbeeld tot voedsel.
Deelnemende kinderen en jongeren zijn in staat om met natuurlijke ingredi�nten verschillende producten te maken ter ondersteuning van hun gezondheid
Deelnemende kinderen en jongeren hebben kennis over natuurlijke middelen ten behoeve van het reinigen van een woning en het verfrissen van de lucht in een woning.

Resultaten op langere termijn:
Deelnemende kinderen en jongeren groeien in hun zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid doordat ze kennis hebben van het gebruik en toepassen van gemakkelijk te vinden en gratis te plukken kruiden. Hiermee hebben ze praktische tools in handen voor voedselproductie, gezondheid en spiritualiteit. Deelnemende kinderen en jongeren ontwikkelen een meer respectvolle houding naar de natuur. De resultaten zijn bepaald op grond van wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst dat kinderen die al jong een goede relatie met de natuur ontwikkelen deze op latere leeftijd behouden. Daarnaast leert onze ervaring dat kinderen veel plezier beleven aan het actief bezig zijn met producten uit de natuur.

4. Doelgroep
We verwachten in het seizoen 2015 - 2016 10 workshops te geven aan in totaal 60 - 250 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. In het seizoen 2016 ? 2017 verwachten we 20 workshops te geven aan in totaal 120 - 300 kinderen en jongeren. De workshops worden gegeven door een team van (voormalig) docenten en kruidendeskundigen, veelal mensen die tijdelijk zonder werk zijn of door ziekte (tijdelijk) niet aan het reguliere arbeidsproces deel kunnen nemen. Deze mensen werken op vrijwillige basis voor de stichting, puur vanuit enthousiasme. Op dit moment is er een groep van ongeveer 20 personen bij de voorbereidingen betrokken. Voor hen betekenen de workshops veel: zij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan, vergaren nieuwe kennis, krijgen erkenning van hun kwaliteiten en er wordt naar hun geluisterd. Dit kan een eerste stap zijn naar re-integratie in de arbeidsmarkt.

5. Werkwijze
Werkgroep Kruidje Roer Me probeert bovenstaande doelen te bereiken door het geven van workshops aan kinderen en jongeren. Deze workshops zijn aangepast aan de doelgroep en daardoor laagdrempelig en uitdagend. Onderwerpen zijn altijd planten en bomen uit de natuur rondom de cursisten. Zij leren deze te verwerken tot producten zoals kruidendropjes, thee, knuffelkussentjes, hoestdrank of bij voorbeeld lekkere hapjes.

Pilots
In 2013 en 2014 voerden we 15 pilots uit op locaties van de buitenschoolse opvang in de stad Groningen. De workshops waren een groot succes. Uit deze ervaring is nu een tiental doe-middagen gedistilleerd voor kinderen en jongeren. Volgens mensen van de leiding kenden de kinderen na de doe-middagen een aantal kruiden. Ze wisten nog de namen en wat je er zoal mee kunt doen. Ze keken tijdens het buitenspelen meer om zich heen. En ze waren blij met hun zelfgemaakte producten.

6. Plan van aanpak
Ontwikkelen van kisten met instructies en gereedschap voor workshops.
Trainen van de medewerkers (eind 2015 afgerond).
Start van de workshops vanaf eind 2015.
Op de langere termijn richten we ons op het komen tot een samenwerkingsverband met diverse centra en instellingen uit Groningen en Ommelanden, uit te breiden naar Friesland en Drenthe

7. Publiciteit
Voorlopig is Kruidje roer me een regionaal project en zal de publiciteit daar ook op afgestemd zijn. De initiatiefnemers hebben al jaren goede contacten met de regionale en lokale media, die ze ook voor dit project inzetten, zoals Oog-tv, Earth Matters, radio Beijum, Gezinsbode, de Regiokrant en het Dagblad van het Noorden. Voor workshops met open inschrijving en activiteiten op aanvraag is het tijdschrift ZOZ van Omslag een goed medium. Daarnaast worden folders verspreid in de regio en maken we uitgebreide netwerk bij cursuslocaties, vrijwilligersgroepen, welzijnsorganisaties en organisaties voor de vrijetijdsbesteding van kinderen. Uiteraard zullen een website en social media niet ontbreken.

8. Financiering
Voor het eerste jaar van het project worden startsubsidies aangevraagd. Na een startperiode van ongeveer twee jaar verwachten we voldoende inkomsten te genereren uit de workshops dat het project zichzelf kan financieren. Voor de overige activiteiten van de stichting zijn fondsen aangevraagd. Daarnaast verwachten wij ene deel van de activiteiten uit giften te kunnen realiseren. Deze inkomsten zullen de noodzakelijke kosten van het project dekken, ook op de langere termijn blijft dit een initiatief dat vooral op vrijwilligers draait.

9. Contact
Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring
Beijumerweg 20,
9737AD Groningen
saskianieboer@gmail.com
www.kruidenervaring.nl


Referenties:
Nynke van der Hoek
info@nynkevanderhoek.nl
06 41306772

Ingrid Koetsier
eissingeheem@freeler.nl
06-25535538

Agenda

Hieronder vindt u de agenda met alle activiteiten.

Contact

Stichting Kenniscentrum Kruidenervaring
Beijumerweg 20,
9737AD Groningen
050-5491848
saskianieboer@gmail.com
www.kruidenervaring.nl
Referenties:
Nynke van der Hoek
info@nynkevanderhoek.nl
06 41306772

Ingrid Koetsier
eissingeheem@freeler.nl
06-25535538

Heb jij een ervaring omtrent een kruid of wil je heel graag iets met ons delen? Hou ons op de hoogte en neem contact met ons op of laat een berichtje achter via het onderstaande contactformulier.